Řádková inzerce zdarma

Tento dotazník slouží pouze pro účely zveřejnění bezplatné řádkové inzerce v měsíčníku Praha 10 do konce roku 2020.

Inzerci zasílejte do 10. listopadu 2020 (včetně).

Vyplněním souhlasíte se zveřejněním svého inzerátu zdarma.

Název (firma, živnostník, umělecké jméno apod.) / POVINNÉ
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

Adresa provozovny

Zbývá 50 znaků

Webová adresa

Zbývá 50 znaků

Telefonní číslo

Zbývá 50 znaků

E-mail

Zbývá 50 znaků

Text inzerátu – popis nabízených služeb / POVINNÉ
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků