Powered by

Prevence netolismu (závislosti na internetu a jeho službách)

Vážení rodiče, 

z důvodu zvýšení kvality primární prevence závislosti na internetu bych Vás ráda požádala o spolupráci s vyplněním krátkého dotazníku týkajícího se užívání internetu Vašimi dětmi. Dotazník je anonymní.

Výstupem bude krátký informační leták pro rodiče.

Prosím o vyplnění jednoho dotazníku na jedno dítě. Pokud máte více dětí, které navštěvují naši školu, budu velice ráda, když si najdete čas na vyplnění dotazníku vícekrát.

Čas, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku s deseti otázkami, je cca 5 minut.


Předem Vám mnohokrát děkuji za spolupráci.

metodik prevence Mgr. Dana Ludvíčková, DiS.

Spustit dotazník teď