Přihláška jednotlivce

Zasláním přihlášky stvrzuji, že jsem četl/a pravidla pro předkolo uvedená na stránkách www.CzechHallyuWave.com a souhlasím s nimi i s doplňujícími informacemi uvedenými níže na přihlášce.

Vaše přihláška bude oficiální, až vám přijde potvrzení o přijetí na váš e-mail, uvedený v přihlášce. Pokud Vám neodpovíme do pěti dnů, pak nás prosím urgujte na e-mail czechhallyuwave@gmail.com nebo na čísle 776 038 613! Bez potvrzení NEBUDE přihláška přijata.

Souhlasím s tím, že při vstupu na předkolo uhradím symbolické startovné ve výši 50 Kč.

Jméno a příjmení
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Stage jméno (pokud máš)

Zbývá 250 znaků

Datum narození
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Kategorie
Povinná odpověď

Vystoupit v obou kategoriích znamená, že na předkole vystoupíte dvakrát - nejdříve ve zpěvu a poté v performance, dostanete tedy dvě pořadová čísla. Pokud tuto možnost zvolíte, je zapotřebí v obou kategoriích opravdu vystoupit, mějte proto tuto možnost opravdu rozmyšlenou. Pokud si přejete v jedné kategorii vystoupit jako jednotlivec a v druhé se skupinou, pak se jedná o dvě různé přihlášky a zde zvolte pouze kategorii, ve které chcete vystoupit samostatně.

Informace o vystoupení a o Tobě
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Napiš nám něco o sobě, o Tvém vystoupení, jakou skladbu si pro nás chystáš, jaký je Tvůj vztah ke K-POPu a hudbě všeobecně, jak jste se o naší soutěži dozvěděli a proč jste se rozhodli právě letos vyzkoušet svou účast. Tato část je především pro porotu.

Tvá adresa
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Tvůj telefon
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Tvůj e-mail
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Žádný kontakt (adresa, e-mail, telefon) nebude nikde zveřejněn a ani zneužit. Slouží pouze k případnému nutnému kontaktu v souvislosti s konanou akcí a případnými změnami.

Jsem plnoletá/plnoletý
Povinná odpověď

Pokud Ti ještě nebylo osmnáct, pošleme ti zpětně e-mailem souhlas s Tvým vystoupením, který bude nutné potvrdit Tvým zákonným zástupcem.

Jsem občanem České republiky
Povinná odpověď

Pokud nejsi občanem ČR, budeme zpětně v e-mailu požadovat potvrzení o tom, že zde DLOUHODOBĚ pobýváš (může být i potvrzení o studiu v České republice).