Powered by

Průzkum spokojenosti uživatelů Městské knihovny Česká Lípa

Vážení čtenáři, uživatelé knihovny,

snažíme se nabízet služby, které by byly co nejvíce přizpůsobeny vašim požadavkům a potřebám. Věnujte nám, prosím, několik minut svého času

na vyplnění následujícího dotazníku, kterým chceme zjistit, co bychom mohli změnit, zlepšit, upravit tak, aby se vám u nás líbilo.

Dotazník je anonymní, nemusíte uvádět své jméno ani ho odevzdávat osobně.

Na chodbě je připravený box k odevzdání tištěných dotazníků.

Dotazník v elektronické podobě můžete vyplnit na webové stránce knihovny www.knihovna-cl.cz.

Pokud se budete chtít zúčastnit slosování o roční registraci zdarma, uveďte nám na konci dotazníku svůj email, ale uvedení emailu není povinné.


Děkujeme vám za vaši ochotu, trpělivost a čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

Spustit dotazník teď