.

Onderzoek lichaamsversiering

Hallo! Wij doen een onderzoek over huidversiering voor school. Gelieve de onderstaande vragen serieus beantwoorden. Groetjes Sofie Entrop en Leanne Pigge

Beveiligd
Lichaamversiering
1

Hoe oud bent u?

Kies één antwoord
Lichaamversiering
2

Heeft u zelf een tatoage of piercing (gehad)? Zo ja, waarom?

Lichaamversiering
3

Wat vind u van piercings en tatoages? Bij uzelf of andere mensen?

Lichaamversiering
4

Zou u in de toekomst een tatoage of piercing willen nemen?

Kies één antwoord
Lichaamversiering
5

Zou u uw kinderen een tatoage of piercing laten zetten? Waarom wel/niet?