FOS kostenbesparing analyse

FOS kostenbesparing analyse 


Oorzaak analyse


Uit de brainstormsessies zijn een aantal mogelijke oorzaken naar voren gekomen waarom FOS te hoge kosten heeft. Ik verzoek je om elke mogelijke oorzaak te voorzien van punten. Er kunnen per oorzaak 2,4,6,8 of 10 punten worden gegeven waarbij 2 het minst belangrijk is en 10 het meest belangrijk. Ook kun je 0 punten wanneer je een mogelijke oorzaak niet relevant vindt t.a.v. de oorzaak van te hoge kosten. Het invullen kost je slechts 5 minuten. Alvast bedankt voor je hulp.


Nisa Aktas

Frisse Oceaan Schoonmaakbedrijf

Enquête starten