Účast na výzkumu časové percepce u dětí s ADHD

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď