Perspektywy rozwoju turystyki zrównoważonej w gminie Izabelin.

Szanowni Państwo

Jestem studentką turystyki i rekreacji na uczelni Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane w mojej pracy magisterskiej na temat perspektywy rozwoju turystyki zrównoważonej w gminie Izabelin. Ankieta jest anonimowa.

Jak często odwiedza Pan/Pani Kampinoski Park Narodowy?
Wymagana odpowiedź

Ile trwa Pana/Pani pobyt w Kampinoskim PN?
Wymagana odpowiedź

W jakim celu Pan/Pani wybrała się do Kampinoskiego PN? Proszę ocenić każdy element w skali 1-5.
Wymagana odpowiedź

1 Zdecydowanie nie
2 Nie
3 Średnio
4 Tak
5 Zdecydowanie tak
Poznanie walorów kulturowych
Poznanie walorów przyrodniczych
Perspektywa spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu w ciszy i spokoju
Realizacja zainteresowań
Wykorzystanie terenu na aktywność fizyczną
Korzyści edukacyjno-naukowe
Poznanie historii terenu

Jakie formy turystyki/rekreacji akceptowane przez Park uprawia Pan/Pani w KPN i jak często?
Wymagana odpowiedź

Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w roku
Rzadziej niż raz w roku
Nigdy
Spacer
Turystyka piesza
Turystyka rowerowa
Turystyka konna
Wypoczynek w lesie
Narciarstwo biegowe w zimie
Jogging

Przebywając na terenie KPN przestrzega Pan/ Pani regulaminu Parku?
Wymagana odpowiedź

Jaka jest Pana/Pani opinia o zagospodarowaniu turystycznym Kampinoskiego PN? Proszę ocenić każdy element w skali 1-5.
Wymagana odpowiedź

1 Bardzo zła
2 Zła
3 Średnia
4 Dobra
5 Bardzo dobra
Oferta edukacyjno – przyrodnicza
Zagęszczenie szlaków turystycznych
Oznakowanie szlakówturystycznych
Liczba ścieżek edukacyjnych
Liczba miejsc odpoczynku
Liczba wież widokowych
Dostępność informacji turystycznej
Dostępność komunikacyjna
Liczba wypożyczalni sprzętu turystycznego
Liczba baz noclegowych
Liczba gospodarstw agroturystycznych
Liczba parkingów

Ogólny stopień zadowolenia z uprawiania turystyki w Kampinoskim PN w skali 1 do 5.
Wymagana odpowiedź

Czego Pan/Pani oczekuje od Dyrekcji KPN? Proszę ocenić każdy element w skali 1-5.
Wymagana odpowiedź

1 Zdecydowanie nie
2 Nie
3 Średnio
4 Tak
5 Zdecydowanie tak
Dbania o istniejące szlaki turystyczne i wytyczanie nowych
Utrzymywanie środowiska w czystości
Odpowiedniej informacji turystycznej
Bogatszej oferty edukacyjnej
Odpowiedniej infrastruktury turystycznej

Czego Pan/Pani oczekuje względem władz gminy? Proszę ocenić każdy element w skali 1-5.
Wymagana odpowiedź

1 Zdecydowanie nie
2 Nie
3 Średnio
4 Tak
5 Zdecydowanie tak
Zwiększenie liczby szlaków/ścieżek edukacyjnych
Rozbudowywać bazę noclegową
Rozbudować bazę gastronomiczną
Budowa parkingów
Polepszenie dróg dojazdowych
Polepszenie dostępności informacji turystycznej
Dbanie o ład przestrzenny i estetyczny wygląd miejscowości w gminie

Czy zamierza Pan/ Pani odwiedzić ponownie Kampinoski PN?
Wymagana odpowiedź

Czy poleciłby/aby Pan/ Pani Kampinoski PN jako idealne miejsce do rekreacji i uprawiania turystyki? Jeśli tak, dlaczego?

Pozostało 1500 znaków

Czy poleciłby/aby Pan/ Pani Kampinoski PN jako idealne miejsce do rekreacji i uprawiania turystyki? Jeśli nie, dlaczego?

Pozostało 250 znaków

METRYCZKA

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Praca wykonywana
Wymagana odpowiedź

Dzielnica zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Dziękuję za wypełnienie ankiety : )