Popularność frameworków PHP

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane podczas pisania pracy magisterskiej, dlatego proszę o świadome i zgodne z prawdą odpowiedzi.