Mapování rozvojových potřeb sociálních podniků

Dobrý den,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Toto šetření má za cíl zmapovat potřeby sociálních podniků a dalších subjektů zaměstnávajících osoby znevýhodněné na trhu práce.

Dle jeho výsledků pak bude MPSV hledat možnosti podpory např. i v rámci dotačních titulů, tak aby reflektovala aktuální rozvojové potřeby sociálních podniků a podniků, které mají vymezená chráněná místa. Dalším cílem tohoto průzkumu je zjistit absorpční kapacitu regionů v oblasti sociálního podnikání ve vazbě na dotační možnosti a další aktivity v oblasti podpory a rozvoje.

Spustit dotazník