.

Ervaringen met de Jeugdzorgdiensten van Koraal De Hondsberg

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe tevreden bent u met de kwaliteit van de zorg die uw kind ontvangt bij Koraal De Hondsberg?

Kies één of meer antwoorden
2

In hoeverre vindt u dat de hulpverlening bij Koraal De Hondsberg is afgestemd op de specifieke behoeften van uw kind en uw gezin?

Kies één of meer antwoorden
3

Hoe ervaart u de samenwerking tussen Koraal De Hondsberg en andere partijen zoals scholen, lokale overheden en andere zorginstanties?

Kies één of meer antwoorden
4

Hoe beoordeelt u de continuïteit van de zorg die uw kind ontvangt bij Koraal De Hondsberg?

Kies één of meer antwoorden
5

In hoeverre voelt uw kind zich gehoord en betrokken bij beslissingen over de geboden zorg?

Kies één of meer antwoorden
6

Hoe tevreden bent u over de privacy en de bescherming van persoonsgegevens bij Koraal De Hondsberg?

Kies één of meer antwoorden
7

Hoe ervaart u de communicatie en informatievoorziening van Koraal De Hondsberg over de zorg en ondersteuning die wordt geboden?

Kies één of meer antwoorden
8

Hoe beoordeelt u de deskundigheid en professionaliteit van het personeel bij Koraal De Hondsberg?

Kies één of meer antwoorden
9

In hoeverre heeft Koraal De Hondsberg u en uw kind geholpen bij het bereiken van de gestelde zorgdoelen?

Kies één of meer antwoorden
10

Zou u Koraal De Hondsberg aanbevelen aan andere ouders die op zoek zijn naar jeugdzorgdiensten?

Kies één of meer antwoorden