Stómia

Vážená(ý) respondentka/ respondent,

obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zistiť úroveň kvality života stomikov z pohľadu pacienta. Dotazník je anonymný a získané údaje budú slúžiť len pre vypracovanie mojej diplomovej práce pod názvom „Hodnotenie života s enterostómiou z pohľadu pacienta“.

Prosím Vás o zodpovedné a pravdivé vyplnenie dotazníka.

Ďakujem za váš čas a ochotu.                                                      


Bc. Veronika Rosinská

                                                       VŠZaSP Bratislava

Spustiť dotazník