.

Volný čas studentů

Tento dotazník se zaměřuje na vás a váš volný čas. Naším cílem je zjistit, jak využíváte váš čas a jaké možnosti volného času vám vaše okolí poskytuje

Zabezpečeno
1

Pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Škola

Vyberte jednu odpověď
3

Jak hodnotíš svůj timemanagement?

4

Myslíš si, že máš dostatek volného času?

Vyberte jednu odpověď
5

Pokud jste odpověděli "spíše ne" a "určitě ne", co vám brání?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Jak trávíš svůj volný čas?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Kolik hodin denně průměrně strávíš ve škole?

Vyberte jednu odpověď
8

Kolik hodin průměrně strávíš nad školou mimo školu?

Vyberte jednu odpověď
9

Učíš se i o víkendu?

Vyberte jednu odpověď
10

Trávíte svůj volný čas raději sami nebo s někým?

Vyberte jednu odpověď
11

Kdybyste měli více volného času, k čemu byste ho využili?

12

Jak se dnes máte?