Pracovní time management

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování seminární práce, na které se spolu s dalšími studentkami společně podílíme.

Cílem tohoto dotazování je zjištění, jak velký má time management dopad na efektivitu práce.

Vyplnění dotazníku je zcela anonymní, slouží jako podklad pro seminární práci.


U jednotlivých otázek označte tu možnost, která nejlépe vystihuje Váš postoj.


Děkuji za Váš čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku.

Spustit dotazník teď