RADIO SIRAVA

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný, je však podporený súťažou, takže ak sa chcete do nej zapojiť, prosím v poslednej otázke uveďte kontakt na Vás. Odoslaním dotazníka súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou POWER DEVELOPMENT s. r. o., a v prípade výhry súhlasíte s tým, aby vás spoločnosť kontaktovala. Bližšie informácie nájdete na www.radiosirava.sk/reklama. V prípade neúplného vyplnenia dotazníka, ten nebude zaradený do prieskumu anni do žrebovania.

Spustiť dotazník