Maskulinita v korelácii s typológiou osobnosti

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Som študentom UK v Bratislave, odbor psychológia. Tento dotazník použijem ako podkady k diplomovej práci, preto prosím o pravdivé vyplnenie. Dotazník je anonymný a informácie budú slúžiť, len na tieto účely. O vyplnenie dotazníka prosím len mužov. 

Spustiť dotazník