.

Medarbetarundersökning Grön Hemtjänst

Hej Åtvidabergs hemtjänst! 

Mitt namn är Lina Blomberg, några utav er fick kanske en skymt av mig när jag var på besök hos er och kikade på era fina lokaler! 

Ni kommer fortsatt se mig i era lokaler några veckor framöver då jag kommer att driva ett projekt tillsammans med er och kommunen som heter Grön Hemtjänst

Innan jag berättar mer om projektet vill jag att ni ska veta mer om min bakrund! Jag arbetar på DeviaQ AB som logistiker med fokus på projektledning, analys och verksamhetsledning. Vi är stolta över att vara en leverantör åt Åtvidabergs kommun idag där vi levererar fordonsadministration, bokningssystem och nyckelskåp. Vårt mål är att underlätta och förbättra de dagliga arbetsprocesserna för våra kunder genom innovativa lösningar och engagerat samarbete.

Jag har arbetat inom hemtjänsten i Norrköpings kommun. Där fick jag en djupare förståelse för de utmaningar som personalen står inför och de faktorer som bidrog till en ökad stressnivå och påverkade både välmåendet och arbetsglädjen. Den erfarenheten har stärkt min övertygelse om vikten av att skapa hållbara och välfungerande arbetsrutiner.

Jag kommer befinna mig på plats i era lokaler om två veckor och presentera projektet samt att kolla närmare på rutinerna men också för att få en chans att prata med er! För att lägga grunden till projektet vill jag gärna veta vad ni upplever för utmaningar i er arbetsvardag samt hur ni mår.

Fyll gärna i frågeformuläret så snart det finns tid! 


Kontaktuppgifter

Lina Blomberg

DeviaQ AB

Telefon: 073 990 97 71

Mejl: lina.blomberg@deviaq.se


Säkrad
Projekt Grön Hemtjänst

Arbetsplats


1

Hur trivs du på din arbetsplats?

2

Känner du att du och dina kollegor arbetar som ett team?

3

Känner du arbetsglädje?

Välj ett svar
4

Känner du att dina insatser uppskattas av dina kollegor och chefer?

Välj ett svar
5

Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt?

Välj ett svar
6

Vilka förbättringar eller förändringar skulle du vilja göra i er verksamhet?

Det kan exempelvis vara en förändring för att öka trivsel, minska stress med mera.

Fordon

7

Har du alltid tillgång till ett fordon när du behöver det för dina arbetsuppgifter?

Välj ett svar
8

Upplever du att det finns tillräckligt med fordon för att möta behovet i verksamheten?

Välj ett svar
9

Upplever du att det finns tydliga riktlinjer och rutiner för användningen av fordonen?

Välj ett svar
10

Upplever du några problem gällande era fordon?

(något som tar din tid från att göra dina vanliga arbetsuppgifter)

Nycklar

11

Hur lätt är det att få tillgång till brukarnycklar när du behöver dem?

Välj ett svar
12

Hur lätt är det att få tillgång till bilnycklar när du behöver dem?

Välj ett svar
13

Hur hämtar du en bilnyckel?

Beskriv gärna rutinen kring hanteringen, exempelvis "jag hämtar den på morgonen genom att jag skriver på en lapp att jag har reg nr ABC123" eller "enhetschef/samordnare meddelar vilken bil jag ska ha"
14

Har du bokat en bil någongång via bokningssystemet DQBooking?

Välj ett svar
15

Har du hämtat ut en bilnyckel från den digitala nyckelskåpet någongång?

Välj ett svar
16

Har du någonsin upplevt problem med att hitta en nyckel i nyckelskåpet?

Välj ett svar
17

Finns det något du tycker kan förbättras i hanteringen av brukarnycklar och bilnycklar?

Välj ett svar
Projekt Grön Hemtjänst

Psykisk hälsa

18

Har du tillräckligt med tid för återhämtning mellan arbetsdagarna?

Välj ett svar
19

Hur ofta upplever du stress på jobbet?

Psykisk hälsa
20

Hur ofta upplever du att stress påverkar din arbetsförmåga?

Välj ett eller flera svar
21

Upplever du något av följande?

Psykisk hälsa Välj ett eller flera svar
22

Har du under det senaste halvåret varit sjuk?

Kopplat till din psykiska hälsa
23

Vad var du senast sjuk/sjukskriven för?

Kopplat till din psykiska hälsa
Projekt Grön Hemtjänst

Fysisk hälsa 

24

Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö när det gäller ergonomi?

Välj ett svar
25

Får du tillräckligt med utbildning och information om ergonomiska arbetsställningar och hjälpmedel?

Välj ett svar
26

Hur ofta känner du dig fysiskt utmattad efter en arbetsdag?

Välj ett svar
27

Har du upplevt några arbetsrelaterade fysiska skador eller besvär under det senaste året?

Välj ett svar
28

Har du tillgång till nödvändiga hjälpmedel för att utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert sätt?

Välj ett svar
29

Har du möjlighet att ta regelbundna pauser under arbetsdagen?

Välj ett svar
30

Finns det rutiner på din arbetsplats för att förebygga arbetsrelaterade fysiska skador och besvär?

Välj ett svar
31

Känner du till vilka resurser som finns tillgängliga för stöd kring psykisk hälsa på din arbetsplats?

Välj ett svar
32

Har du några förslag på hur den fysiska arbetsmiljön kan förbättras?