Snižování rizika vzniku arteriální hypertenze u zdravotních sester

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Jsme studentky Všeobecného ošetřovatelství 2. ročníku vysokoškolského studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci intervenčního projektu bychom Vás chtěly poprosit o vyplnění anonymního dotazníku. Výsledky budou použity pouze pro účely intervenčního projektu.

Předem děkujeme za ochotu a vyplnění.


Spustit dotazník teď