Badanie

Szanowne Państwo


Jestem studentem V roku studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Radomskiego. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w prowadzonym przeze mnie badaniu, które ma na celu zbadanie wpływu ćwiczeń siłowych na mięśnie posturalne, w różnych grupach wiekowych. Ankieta ta ma charakter anonimowy, a informacje z niej uzyskane zostaną wykorzystane jedynie do celów naukowych.

Rozpocznij ankietę teraz