UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Badanie dotyczące emocji

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie 15 minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Kwestionariusz zawiera 62 pytań. Ankieta jest wpełni anonimowa.