Badanie dotyczące emocji

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie 15 minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Kwestionariusz zawiera 62 pytań. Ankieta jest wpełni anonimowa.