Správa pracovného výkonu v spoločnosti Aspironix Group, s.r.o.

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút vášho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Dotazník slúži ako základ pre vyhodnotenie súčasného stavu správy pracovného výkonu vo spoločnosti Aspironix Group, s.r.o. Cieľom dotazníka je na základe uvedených údajov navrhnúť vhodné riešenia na zlepšenie zistených prípadných nedostatkov. Dotazník zhromažďuje anonymné odpovede a slúži ako forma výskumu, ktorá bude uplatnená pre potreby Aspironix Group a pre potreby diplomovej práce.

Spustit dotazník teď