Práca s rodinou v hmotnej núdzi

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je určený pre sociálnych a terénnych pracovníkov pracujúcich s rodinami v hmotnej núdzi. Dotazník je anoymný, a jeho výsledky sú určené pre výskumné účely k diplomovej práci na tému Práca s rodinou v hmotnej núdzi.

Spustiť dotazník