.

Ankieta dla rodzica - Podsumowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy był Pan/Pani zadowolony/a z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole?

Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
2

Oceń jakość pomocy na skali od 1 do 10.

Proszę wybrać liczbę gwiazdek od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najwyższą jakość pomocy.
3

Proszę podzielić się swoimi uwagami na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prosimy o krótką odpowiedź tekstową.
4

Czy widział Pan/Pani pozytywne zmiany w zachowaniu/osiągnięciach dziecka po udzielonej pomocy?

Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
5

Czy uważa Pan/Pani, że możliwe jest dalsze wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dziecka?

Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
6

Czy miał Pan/Pani możliwość skonsultować się z terapeutą/nauczycielem dotycząca pomocy udzielanej dziecku?

Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
7

Jakie korzyści zauważył Pan/Pani po udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Proszę podać krótką odpowiedź tekstową.
8

Czy dziecko zauważyło korzyści wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
9

Czy miał Pan/Pani okazję uczestniczyć w zajęciach/spotkaniach dla rodziców dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego?

Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
10

Czy istnieją obszary, w których chciałby Pan/Pani uzyskać więcej informacji lub wsparcia?

Proszę podać krótką odpowiedź tekstową.