Učiteľstvo ako stresujúce povolanie

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Tento dotazník je anonymný a zameraný pre učiteľov stredných škol ako zvládajú stres počas učenia v škole.


Prosím Vás, aby ste dotazník vyplnili zodpovedne, čestne, úprimne a svedomito, aby ste vyjadrili iba svoje vlastné názory. Vaše odpovede z dotazníku použijem do mojej Bakalárskej práce.


Ďakujem vám za spoluprácu.

Spustiť dotazník