LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Afvalinzameling gemeente Echt-Susteren 2020 invullen tot 1 december 2020

Enquête beëindigd.

De afvalinzameling in Echt-Susteren is veranderd. De gemeente haalt het meeste afval bij u thuis op. Sinds dit kalenderjaar betaalt u voor elke keer dat u de bak of emmer voor restafval laat legen of een zak in een ondergrondse container werpt. De gemeente hoort graag uw mening over de verandering. Daarnaast is de gemeente benieuwd wat beter kan. Het gaat om de volgende soorten afval; plastic, blik en drankkartons (PMD), groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval, oud papier, glas, textiel, restafval (restafval is alles wat over blijft na scheiden), grof vuil en bruikbare meubelen en huisraad.

De gemeente behandelt uw gegevens vertrouwelijk en uw deelname is anoniem. Hartelijk bedankt voor uw deelname.

Uw ervaring met de inzameling van plastic, blik en drankkartons (PMD)

Sinds dit jaar brengt u het blik en de drankkartons niet meer naar aparte ondergrondse containers. U mag het plastic samen met het blik en de drankkartons in de PMD-zak doen. Deze zak haalt de gemeente één keer per 14 dagen op.

1 Zet u om de week PMD-zakken aan de straat? PMD betekent plastic, blik en drankkarton verpakkingen.
Vereist antwoord

2 Hoeveel PMD-zakken biedt u meestal per keer aan?
Vereist antwoord

3 Voert u PMD (plastic, blik en drankkartons) ook weleens op een andere manier af? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Vereist antwoord

4 Bent u PMD (plastic, blik en drankkartons) beter gaan scheiden dan vóór de verandering in de afvalinzameling?
Vereist antwoord

5 Is voor u duidelijk wat in de PMD-zak mag?
Vereist antwoord

6 Hoeveel sterren geeft u de inzameling van PMD (plastic, blik en drankkartons)? 1 ster betekent heel slecht en 10 sterren betekenen heel goed.
Vereist antwoord

0/10

Uw ervaring met de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval)

Uw GFT-afval verzamelt u aan huis in de bak met groen deksel. Bewoners van appartementen kunnen gebruik maken van een 25 liter emmer. U kunt de bak of emmer elke 2 weken laten legen. In de maanden april tot en met september kan dat elke week.

7 Heeft u een grote GFT-container met groene deksel of een kleinere GFT-emmer in gebruik?
Vereist antwoord

8 Van oktober tot en met maart haalt de gemeente het GFT-afval een keer per 14 dagen op. Hoe vaak laat u de GFT-bak of GFT-emmer legen?
Vereist antwoord

9 Voert u GFT-afval ook wel eens op een andere manier af? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Vereist antwoord

10 Van april tot en met september haalt de gemeente het GFT-afval elke week op. Maakt u hier ook wekelijks gebruik van? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Vereist antwoord

11 Bent u GFT-afval beter gaan scheiden dan vóór de verandering in de afvalinzameling?
Vereist antwoord

12 Is voor u duidelijk wat in de GFT-bak of emmer mag?
Vereist antwoord

13 Hoeveel sterren geeft u de inzameling van GFT-afval? 1 ster betekent heel slecht en 10 sterren betekenen heel goed.
Vereist antwoord

0/10

Uw ervaring met de inzameling van oud papier

De inzameling van oud papier is niet veranderd. Papier kunt u nog steeds wegbrengen naar de lokale vereniging. In een aantal dorpen halen verenigingen het aan huis op. Een aantal ondergrondse verzamelcontainers die in gebruik waren voor de inzameling van plastic, blik en drankkartons zijn omgebouwd tot papiercontainers.

14 Wat doet u met uw oud papier? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Vereist antwoord

15 Hoeveel sterren geeft u de inzameling van oud papier? (kruis uw antwoord aan)
Vereist antwoord

0/10

Uw ervaring met de inzameling van glas

Glas kunt u kwijt in de glasbak (ondergrondse container) bij u in de buurt.

16 Hoeveel sterren geeft u de inzameling van glas? 1 ster betekent heel slecht en 10 sterren betekenen heel goed.
Vereist antwoord

0/10

Uw ervaring met de inzameling van textiel

Textiel kunt u wegbrengen naar verenigingen of een bovengrondse textielbak in de buurt.

17 Hoe biedt u textiel meestal aan? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Vereist antwoord

18 Hoeveel sterren geeft u de inzameling van textiel? 1 ster betekent heel slecht en 10 sterren betekenen heel goed.
Vereist antwoord

0/10

Uw ervaring met de inzameling van restafval

Restafval is al het afval dat overblijft na goed scheiden. De meeste inwoners verzamelen dit in de restafval container (bak) met grijze deksel. Deze bak kon u in 2020 één keer per 14 dagen laten legen. In de hoogbouw maken bewoners gebruik van een 40 liter emmer die wekelijks wordt geleegd of brengt men het restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer. Naast een vast bedrag betaalt u ook per lediging. Dus hoe vaker u de bak aan de straat zet, hoe meer u uiteindelijk betaalt.

19 Hoe biedt u het restafval aan?
Vereist antwoord

20 Hoe vaak laat u de grijze container aan huis legen?

21 Voert u het restafval ook wel eens op een andere manier af? Meer antwoorden zijn mogelijk
Vereist antwoord

22 Heeft u nu minder restafval dan vóór de verandering in de afvalinzameling?
Vereist antwoord

23 Hoeveel sterren geeft u het inzamelen van restafval? 1 ster betekent heel slecht en 10 sterren betekenen heel goed.
Vereist antwoord

0/10

Uw ervaring met de inzameling van grofvuil

Afval dat te groot of te zwaar is voor in de bak of emmer of dat niet bij thuishoort bij bovenstaande afvalstromen kunt u kwijt op een van de milieuparken bij onze buurgemeentes (nabij gelegen milieuparken liggen in Maasbracht, Montfort, Born, Sittard en Geleen) .

24 Hoe vaak brengt u grofvuil naar een milieupark?
Vereist antwoord

25 Wilt u nog iets kwijt over de milieuparken in de buurt? Zo ja, geef duidelijk aan welk milieupark het betreft.

1500 tekens resterend

Uw ervaring met de inzameling van bruikbare meubelen en huisraad door kringloopwinkel Infini

Kringloopwinkel Infini haalt op verzoek bruikbare meubelen en huisraad in goede staat aan huis op. Kleine bruikbare artikelen kunt u zelf naar Infini brengen.

26 Hoe vaak laat u bruikbare meubelen en huisraad ophalen door Infini of heeft u iets naar Infini gebracht?
Vereist antwoord

27 Hoeveel sterren geeft u het inzamelen van bruikbare meubelen en huisraad? 1 ster betekent heel slecht en 10 sterren betekenen heel goed.
Vereist antwoord

0/10

Communicatie

In de aanloop naar het nieuwe afvalsysteem dat begin dit jaar is ingegaan heeft de gemeente u via diverse kanalen geïnformeerd over de veranderingen. Denk aan artikelen in 't Waekblaad, via social media, via animaties, via een huis-aan-huis verspreid magazine, via de vernieuwde AfvalApp en via de thuisbezorgde afvalwijzer.

28 Geef met sterren aan hoe goed u bent geïnformeerd over de veranderingen van het afvalinzamelsysteem dat begin dit jaar van start is gegaan. 1 ster betekent heel slecht en 10 sterren betekenen heel goed.
Vereist antwoord

0/10

29 Heeft u ideeën over afvalinzameling, die zwerfafval kunnen terugdringen of communicatie kunnen verbeteren?

1500 tekens resterend

Achtergrondinformatie

Uw gegevens blijven anoniem en uw privacy wordt gewaarborgd.

30 In wat voor een woning woont u?
Vereist antwoord

31 Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

32 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
Vereist antwoord