Ankieta GPR Włocławek

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety dotyczącej procesu rewitalizacji we Włocławku. Zostanie ona wykorzystana przy sporządzaniu wymaganej przepisami prawa oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 i obejmie okres ostatnich 3 lat. Ma także pomóc w jego doskonaleniu przy okazji planowanej zmiany tego dokumentu.

Rozpocznij ankietę teraz