UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dla pracowników administracji i obsługi szkół/placówek - wynagrodzenie za czas ograniczenia pracy placówek

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące wynagradzania pracowników administracji i obsługi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.