UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Badanie poziomu świadomości, znajomości i wizerunku usług outsourcingowych sił sprzedaży - ankieta dla przedstawicieli

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowny Respondencie,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu zbadanie poziomu świadomości, znajomości i wizerunku usług outsourcingowych sił sprzedaży w Polsce. Ankieta jest w pełni anonimowa.