Powered by

Dotazník pro klíčové aktéry: Jak formovat přeshraniční spolupráci Rakousko - Česká republika pro období 2021–2027?

Vážená paní, vážený pane,

program Interreg Rakousko - Česká republika podporuje přeshraniční spolupráci mezi oběma zeměmi již více než 20 let. Jeho financování pomáhá příhraničním regionům růst a propojovat se. Program buduje přeshraniční důvěru a propojuje lidi a instituce v mnoha oblastech, jako jsou inovace, přírodní a kulturní dědictví i místní aktivity sociálních a jiných aktérů.

Nyní nastal čas připravit nový program na období let 2021–2027 a společně s vámi udělat další krok ve vzájemné spolupráci! Zástupci obou zemí i příhraničních regionů se dohodli na souboru předběžně vybraných priorit a konkrétních cílů, které jsou považovány za nejdůležitější pro přeshraniční spolupráci mezi oběma našimi zeměmi.

V průzkumu, jež se vám dostává do rukou, vyzýváme a žádáme vás, klíčové aktéry z programového území, abyste nám poskytli zpětnou vazbu a své nápady k námi navržené programové strategii. Naším cílem je získat a vyhodnotit příspěvky a náměty pro budoucí projekty od odborníků z řešeného území.

Veškeré informace potřebné ke zdárnému vyplnění dotazníku a k jeho porozumění naleznete přímo v jeho jednotlivých částech a otázkách. Přesto je možné a užitečné ještě před vyplněním průzkumu nahlédnout do návrhu programové strategie, kterou naleznete na tomto odkaze: https://www.at-cz.eu/cz/novinky/interreg-2021_2027-vas-nazor-nas-zajima

Pozn.: Jelikož je však celý proces přípravy programu veden v anglickém jazyce, je i tento návrh programové strategie k dispozici pouze v angličtině.

Očekáváme, že vyplnění průzkumu by Vám nemělo zabrat více, než 10-15 minut. Dovolujeme si upozornit, že průzkumu se lze účastnit pouze do 15.února ledna 2021, kdy bude ukončen, a výsledky budou následně vyhodnoceny.

V případě jakýchkoli dalších dotazů či případných technických obtíží kontaktujte prosím společný sekretariát programu na adrese: js.atcz@crr.cz.

Další informace najdete také na webových stránkách programu https://www.at-cz.eu.

Spustit dotazník