Powered by

CO WIEMY O BADANIACH KLINICZNYCH

Pacjent w badaniach

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Prosimy o poświęcenie około 10 minut czasu na wypełnienie krótkiego kwestionariusza. Zebrane dane posłużą nam do stworzenia raportu jak obecnie postrzegane są badania kliniczne. Badanie jest częścią dużego projektu "Pacjent w Badaniach klinicznych". Projekt jest rozwijany przez wiele instytucji:

Koordynator: Polski Fundusz Rozwoju

Współorganizator: Ministerstwo Zdrowia

Patronat Honorowy: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; Rzecznik Praw Pacjenta

Partner - sektor publiczny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Partnerzy - sektor pozarządowy: Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, Fundacja Urszuli Jaworskiej, GCPpl

Organizacje pracodawców: INFARMA, PZPPF, POLCRO.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest tutaj. https://pacjentwbadaniach.pl/

Ankieta została przygotowana również we współpracy ze studentami studiów podyplomowych kierunku „Organizacja i Zarządzanie Badaniami Klinicznymi” Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Państwa odpowiedzi pomogą studentom zebrać niezbędne dane do ich pracy dyplomowej. Praca ma na celu ocenę świadomości społecznej, wiedzy, opinii na temat badań klinicznych wśród różnych grup wiekowych.

Umożliwi to podjęcie dalszych działań propagujących wiedzę dotyczącą badań klinicznych w Polsce.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a udział w niej jest dobrowolny.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: Fundacja Urszuli Jaworskiej

Ul. Międzynarodowa 61

03-922 Warszawa

email: register@fundacjauj.pl

sebastian.gawlik@fundacjauj.pl

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023