Agrarische bedrijfsovername voor bedrijfsoverdragers

Geachte Heer / Mevrouw,

Bedankt dat u deel wilt nemen aan deze enquête! Deze enquête is gericht op (oud-)eigenaren van agrarische bedrijven van 50 jaar of ouder. Deze doelgroep is gekozen, omdat wij inzicht willen krijgen in hun verwachtingen of ervaringen betreft het overdrachtstraject. Met deze kennis willen wij bijdragen aan het succes van toekomstige bedrijfsoverdrachten. Door uw verwachtingen of ervaringen met ons te delen draagt u dus bij aan de toekomstbestendigheid van de agrarische sector. 

Ons onderzoek is onderdeel van een groot landelijk onderzoek. Hierom is het mogelijk dat u ook via andere kanalen wordt benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Wij willen u vragen om ook de andere vragenlijsten in te vullen.

Deelname aan dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. In deze enquête stellen wij allereerst een aantal vragen over u en uw bedrijf. Deze kennis hebben wij nodig om uw overige antwoorden te kunnen verwerken. Op basis van deze vragen of via andere routes bent u niet persoonlijk te herleiden. Deze enquête is dus volledig anoniem. De overige vragen hebben betrekking tot de zes aspecten van bedrijfsovernames: Financieel, Fiscaal, Juridisch, Organisatorisch, Sociaal en Emotioneel. Per aspect stellen wij 2 tot maximaal 5 vragen. 

Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd! 

Vriendelijke groet,

Bas van Dijk

Projectleider Projectgroep Bedrijfsovername

Tweedejaarsstudent aan de hogeschool InHolland, te Delft

Enquête starten