Powered by

Behoefte peiling verenigingen

Beste sportverenigingen,

Vanuit het lokaal sportakkoord zijn diverse doelstellingen tot stand gekomen. Één van deze doelstellingen is het vergroten van de kennis binnen de verenigingen. Om binnen deze doelstellingen zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de wensen van de verenigingen, is deze behoeftepeiling uit gezet. U kunt aangeven binnen welk onderwerp u uw kennis zou willen vergroten. Deze peiling neemt slechts enkele minuten van uw tijd in beslag.

Enquête starten