Powered by

Budżet Dzielnicy Gdańsk Osowa 2020

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w celu oceny sposobu rozdysponowywania pieniędzy z Budżety Dzielnicowego w roku 2019, a także aby dzięki tej ankiecie mogli Państwo nakierować Radnych Dzielnicy Gdańsk Osowa na jakie inwestycje lub wydarzenia powinni przeznaczyć środki z Budżetu Dzielnicowego w roku 2020.

Budżet dzielnicy Gdańsk Osowa na rok 2020:281 826,00 zł

Rozpocznij ankietę teraz