Powered by

Budżet Dzielnicy Gdańsk Osowa 2022

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w celu oceny sposobu rozdysponowywania pieniędzy z Budżety Dzielnicowego w roku 2021, a także aby dzięki tej ankiecie mogli Państwo nakierować Radnych Dzielnicy Gdańsk Osowa na jakie inwestycje lub wydarzenia powinni przeznaczyć środki z Budżetu Dzielnicowego w roku 2022.

Budżet dzielnicy Gdańsk Osowa na rok 2022, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, będzie wynosił 284.904,00 zł.

Rada Dzielnicy Osowa zadecydowała o przeniesieniu do rezerwy niewykorzystanych środków z roku 2021 w wysokości 35.000,00 zł, które zasilą budżet inwestycyjny dzielnicy w latach 2022-2023.

Rozpocznij ankietę teraz