Powered by

Budżet Dzielnicy Gdańsk Osowa 2023

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w celu oceny sposobu rozdysponowywania pieniędzy z Budżety Dzielnicowego w roku 2022, a także aby dzięki tej ankiecie mogli Państwo nakierować Radnych Dzielnicy Gdańsk Osowa na jakie inwestycje lub wydarzenia powinni przeznaczyć środki z Budżetu Dzielnicowego w roku 2023.

Budżet dzielnicy Gdańsk Osowa na rok 2023, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, będzie wynosił 285.768,00 zł.

Rozpocznij ankietę teraz