Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města

Sběr odpovědí byl ukončen.

Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města

Dotazníkový průzkum - VEŘEJNOST

Vážení občané města a regionu Příbrami,

dovolujeme si vás oslovit s prosbou o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, pomocí kterého bychom rádi zjistili vaše potřeby a názory na téma rozvoje města a regionu Příbrami. Vaše názory a náměty nám pomohou nastavit připravovanou strategii rozvoje města v oblasti Smart City a zohlednit názory a potřeby občanů žijících v našem městě a regionu.

Vyplnění jednotlivých otázek je dobrovolné.

Děkujeme vám za spolupráci

Realizační tým

1. Ohodnoťte, jak si vede město v řešení a rozvoji následujících oblastí:

Nápověda k otázce: Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1
2
3
4
5
Nevím
Doprava v pohybu (průjezdnost, hustota dopravy...)
Doprava v klidu (parkování)
Životní prostředí (zeleň, čistota města a ovzduší, odpady...)
Správa a stav veřejného prostoru (parky, náměstí, ulice/chodníky...)
Občanská vybavenost města (obchody, služby, školy, zdravotní střediska a lékařské ordinace, knihovny...)
Chod úřadu směrem k veřejnosti (veřejná služba)
Podpora kultury
Podpora sportu a dalších volnočasových aktivit
Bydlení a podpora života ve městě
Podpora turismu
Rozvoj a podpora vzdělanosti
Podpora podnikání
Podpora a rozvoj pracovních příležitostí
Zajištění bezpečí obyvatel

Zde můžete doporučit, co by se mělo v jednotlivých oblastech ze strany města zlepšit nebo změnit:

Zbývá 1500 znaků

2. Ohodnoťte, jak vnímáte činnost pracovníků Městského úřadu Příbrami v následujících oblastech:

Nápověda k otázce: Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1
2
3
4
5
Nevím
Použití srozumitelného jazyka při jednání
Profesionalita a odbornost
Ochota a vstřícnost (sympatie)
Kvalita odvedené práce
Rychlost odvedené práce

3. Ohodnoťte, jak vnímáte fungování Městského úřadu Příbrami v následujících oblastech:

Nápověda k otázce: Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

1
2
3
4
5
Nevím
Orientace a navádějící cedule v budovách městského úřadu
Vzhled prostor v budovách městského úřadu
Otevírací doba
Čekací doba
Otevřenost úřadu směrem k občanům (zveřejňování smluv, veřejných zakázek, rozpočtu, apod.)
Využívání moderních technologií a aplikací při poskytování služeb občanům
Webové stránky města (www.pribram.eu)
Městský zpravodaj Kahan

4. Jakou formu komunikace ze strany města preferujete:

Můžete vybrat vice možností.

5. Uveďte, prosím, tři oblasti, na které by mělo město prioritně (nejdříve) upřít pozornost a snažit se zlepšit současný stav:

Oblasti
1.
Oblasti
2.
Oblasti
3.
Oblasti

6. Jak jste spokojen/a se životem ve městě?

7. Co vnímáte pozitivně na životě ve městě Příbrami?

Zbývá 1500 znaků

8. Co vnímáte negativně na životě ve městě Příbrami?

Zbývá 1500 znaků

Informace o Vás

Věk

Nejvyšší dosažené vzdělání

Socioekonomický status

Vaše bydliště