Covid Safe pracoviště 2021

Vážení zaměstnavatelé, 


v první řadě Vám chceme poděkovat za Vaši snahu vytvořit ve Vaší firmě prostředí, které bude bezpečné i v této náročné době.

Velmi si vážíme toho, že myslíte na bezpečí a ochranu svých zaměstnanců. 


Zaměstnavatelé sice mají zákonnou povinnost dbát o zdraví svých zaměstnanců, avšak Vy jako zaměstnavatel můžete profitovat z toho, že tuto péči poskytujete nadstandardně, spolu s aktivním dialogem se zaměstnanci.


Tento online test Vám umožní získat značku Jsme CovidSafe - bezpečné pracoviště. 

Tím dáte najevo svým zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům, že jste připraveni pružně reagovat na výzvy spojené s touto komplikovanou dobou. 

Ukáže Vám také, co případně ještě můžete v praxi udělat, aby i Vaše firma uspěla v boji proti pandemii a ochránila své zaměstnance, obchodní partnery i zákazníky.


Absolvováním testu si ověříte, jestli Vaše firma splňuje vysoké nároky na bezpečnost a pokud již nyní na základě vyhodnocení získáte nárok na udělení značky, je možné si známku zakoupit s roční platností za 15 000 Kč. 


V případě, že zvolíte možnost absolvovat test za cílem získání známky pro Vaši firmu, po jeho vyhodnocení Vás budeme do 24 hodin kontaktovat.


Covidová pandemie je jednou z největších výzev, kterým společnost a firmy kdy čelily.

Zvládnout tuto výzvu dokážeme pouze tehdy, pokud budeme společně usilovat o zastavení šíření tohoto onemocnění a udržíme své pracovní prostředí zdravé a bezpečné.
S úctou,


Firma pro zdraví


Spustit dotazník teď