Powered by

CENTRÁLNÍ PORTÁL KNIHOVEN - průzkum potřeb knihoven

V rámci naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 bude realizován Centrální portál českých knihoven na http://www.knihovny.cz.

Centrální portál českých knihoven bude úspěšný pouze v případě, pokud splní očekávání knihoven a bude pro ně skutečným přínosem, který je bude motivovat k připojení. Proto Vás velmi prosíme o vyplnění dotazníku, jehož prostřednictvím se snažíme o zmapování očekávání i potřeb knihoven. Máte možnost ovlivnit charakter i priority budoucího Centrálního portálu českých knihoven, který zde bude pro Vás i pro Vaše uživatele. Je možné, že při vyplňování dotazníku narazíte na témata, se kterými jste se dosud nesetkali, nebo ke kterému se nedokážete jednoznačně vyjádřit. I tato skutečnost je důležitá, protože by měla identifikovat oblasti, na které budou zaměřeny vzdělávací aktivity.

Věnujte, prosíme cca 50 minut zodpovězení následujících dotazů. Za každou knihovnu se vyplňuje pouze jeden dotazník.

Pokud nám chcete sdělit informace, pro které jste v dotazníku nenalezli prostor, připojte, prosíme, svůj názor na konci dotazníku.

Na otázky označené hvězdičkou je nutné odpovědět.

Při problémech při vyplňování dotazníku kontaktujte Mgr. Vladanu Pillerovou, vladana.pillerova@nkp.cz.

Spustit dotazník