Powered by

Culturele diversiteit binnen de culturele sector.

Beste heer/mevrouw,

Een van de actiepunten van het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief is het vernieuwen van de Code Culturele Diversiteit.

De huidige code is in 2010 opgesteld, met de terminologie van het CBS. Inmiddels zijn we tien jaar verder en heeft het CBS voor andere termen gekozen. Bovendien is de aandacht voor inclusiviteit groter dan ooit. Aanleiding genoeg om de Code Culturele Diversiteit aan te passen.

Door deze enquête in te vullen, wordt duidelijk hoe culturele diversiteit op dit moment wordt vormgegeven in de sector. Daarnaast wordt de toepassing van de Code Culturele Diversiteit inzichtelijk gemaakt. Op basis van die informatie wordt er een adviesrapport, met betrekking tot de aanpassing van de Code Culturele Diversiteit, opgesteld.

Het invullen van de enquête zal naar verwachting 5-10 minuten duren.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Channa Benders

Hogeschool Rotterdam

Enquête starten