Ankieta: Badanie podażowe z przedstawicielami podmiotów świadczących doradztwo dla JST

Szanowni Państwo, poniższa ankieta jest częścią badania odbywającego się z inicjatywy i na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, którego celem jest zbadanie popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych oraz wypracowanie rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego.

Ankieta jest kierowana do podmiotów świadczących usługi doradcze dla JST.

Wszelkie informacje zdobyte w badaniu są traktowane jako poufne. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 12 minut.

Dziękujemy za udział w badaniu.

Rozpocznij ankietę
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023