Ankieta: Badanie kontekstowe z pracownikami JST

Szanowni Państwo, poniższa ankieta jest częścią badania odbywającego się z inicjatywy i na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, którego celem jest zbadanie popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych oraz wypracowanie rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego.

Ankieta jest kierowana do pracowników JST, zwłaszcza na szczeblu kierowniczym. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 15 minut.

Wszelkie informacje zdobyte w badaniu są anonimowe i traktowane jako poufne. Wśród uczestników zostanie rozlosowany nowoczesny tablet.

Dziękujemy za udział w badaniu.

Rozpocznij ankietę
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023