Powered by

Názory a spokojenost obyvatel města Kladna

Vážení spoluobčané,

jako primátor Statutárního města Kladna bych Vás tímto rád požádal o účast na dotazníkovém průzkumu zpracovávaném pro potřeby plánování rozvoje města v příštích letech.

Cílem průzkumu je zjištění spokojenosti a potřeb obyvatel v jednotlivých aspektech života v Kladně, jako jsou doprava, školství, bezpečnost, čistota veřejných prostranství či podrobněji v oblasti sociálních služeb. Výsledky šetření budou spolu s dalšími analýzami sloužit jako podklad pro tvorbu Strategie udržitelného rozvoje města Kladna a plánu rozvoje sociálních služeb pro příští roky.

Děkuji za Váš čas

Ing. Dan Jiránek

Spustit dotazník