Dotazník pro občany ORP Písek

Vážení spoluobčané,


dovoluji si Vás, občany žijící na území obce s rozšířenou působností Písek, oslovit formou krátkého dotazníkového šetření ohledně zjištění potřeb v oblasti sociálních služeb. Sociální službou je míněn např. domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba, chráněné bydlení, azylový dům atd. Sociální službou není dům s pečovatelskou službou, domácí zdravotní péče, zajištění a dovážka obědů soukromníkem aj. Níže naleznete formulář, který, prosím, vyplňte do 01. 03. 2024.

Dotazníkové šetření je zcela anonymní. Otázky označené symbolem * jsou povinné. Pokud není uvedeno jinak, zvolte vždy pouze jednu z nabízených možností.

Pokud se Vy nebo člen Vaší rodiny staráte o více osob, které potřebují sociální službu, prosím, o vyplnění dotazníku za každou osobu zvlášť.


Děkuji Vám za spolupráci.

Spustit dotazník teď