Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník k právní úpravě dražeb

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který připravilo oddělení veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti s připravovaným návrhem nové právní úpravy dražeb.

Ministerstvo pro místní rozvoj považuje konzultace s odbornou i laickou veřejností za nepostradatelnou součást procesu přípravy návrhu nového právního předpisu, a proto si Vás dovoluje touto cestou oslovit za účelem získání zpětné vazby k některým řešeným oblastem.

Upozorňujeme, že dotazník je zaměřen pouze na dražby dobrovolné. Jeho vyplnění Vám zabere přibližně 8 minut.