Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko - Dotazníkové šetření k nastavení nové KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Vážené dámy, Vážení pánové,

dovolujeme si vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který je zaměřen na Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko (dále DSO Chomutovsko), jehož je Vaše obec či město členem.

Vyplněním dotazníku nám pomůžete nastavit novou komunikační strategii, kterou v současné době připravujeme, a která má pomoci zkvalitnit a zlepšit komunikaci našeho svazku vůči Vám, našim občanům.

DSO Chomutovska sdružuje 25 měst a obcí na území Ústeckého kraje včetně vaší obce. Předmětem činnosti svazku je především systematický a efektivní rozvoj zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a spolupráci obcí např. v oblastech: cestovní ruch, školství, sociální péče, ochrana veřejného pořádku a životního prostředí, odstraňování komunálního odpadu, podpora podnikání a služeb, zajištění dopravní obslužnosti, pomoc při správě majetku členských obcí, administrativní pomoc apod.

Dotazník je anonymní. Vyplnit ho můžete do 24. 10. 2021

Děkujeme za Vaši pomoc a čas, který vyplnění dotazníku věnujete!

Vedení Svazku obcí Chomutovsko

Sledujete aktivně dění ve vaší obci / městě?

Vyberte tvrzení, které nejvíce odpovídá realitě.

Jaké komunikační nástroje vám pomáhají sledovat dění ve vaší obci / městě?

Můžete zvolit více možností.

Zajímáte se o dění v regionu (v okolí vašeho města)?

Vyberte tvrzení, které nejvíce odpovídá realitě.

Víte o existenci Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, a že je vaše obec či město členem svazku?

Znáte a případně využíváte některé z následujících komunikačních nástrojů, které DSO Chomutovsko používá?

Znám a využívám
Znám, ale nevyužívám
Neznám
Internetové stránky DSO Chomutovsko
Interaktivní mapa
Zpravodaj Chomutovsko
Facebookové stránky DSO Chomutovsko

Jak hodnotíte jednotlivé komunikační nástroje DSO Chomutovsko?

Hodnoťte jako ve škole od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

1
2
3
4
5
Neumím posoudit
Internetové stránky - obsah stránek (důležitost a přínosnost informací, jejich zajímavost, atp.)
Internetové stránky - vzhled stránek a uživatelská "přívětivost" (vizuální a grafický styl, přehlednost informací, atp.)
Zpravodaj Chomutovsko - obsah zpravodaje (důležitost a přínosnost informací, jejich zajímavost, atd.)
Zpravodaj Chomutovsko - vzhled zpravodaje (vizuální a grafický styl)
Interaktivní mapa - množství informací a jejich zajímavost
Interaktivní mapa - uživatelská přívětivost, snadnost vyhledávání
Facebookové stránky - obsah příspěvků (důležitost, přínosnost, zajímavost, atp.)

V jaké obci / městě bydlíte?