Průzkum FF UP - zahraniční výjezdy

Vážené studentky, vážení studenti,

otevřeli jste dotazník vztahující se k výzkumu motivace k zahraniční mobilitě u studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zahraniční mobilitou se zde rozumí zahraniční studijní pobyty, které zprostředkovává FF UP svým studentům v rámci nabízených programů.

Vedení FF UP se snaží zlepšovat podporu a rozsah zahraničních mobilit, a proto se rozhodlo pro aktuální průzkum. Vaše odpovědi a podněty v tomto dotazníku pro nás budou ve zlepšování cenným materiálem.

Dotazník se skládá ze 3 částí. Vyplnění trvá přibližně 35 minut. Získaná data budou finálně zpracovaná jako anonymní. Výzkumný tým zajistí ochranu získaných dat před zneužitím třetím subjektem. Vaše rozhodnutí o účasti ve výzkumu je dobrovolné a v průběhu vyplňování můžete svou účast kdykoliv ukončit. Vyplněním dotazníku dáváte souhlas se zpracováním Vašich údajů. Vybraná souhrnná data budou využita v diplomové práci Bc. Barbory Kasalové. Bližší informace o výzkumu naleznete na webové stránce www.psych.upol.cz.

Autoři výzkumu: PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. (klara.seitlova@upol.cz) a Bc. Barbora Kasalová (barbora.kasalova01@upol.cz).

Spustit dotazník