Národní fonotéka - průzkum v paměťových institucích ČR se zaměřením na fondy zvukových dokumentů

Přesný název vaší instituce:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Adresa vaší instituce:
Povinná odpověď

Vaše jméno:

Zbývá 1500 znaků

Kontakt (e-mail):

Zbývá 1500 znaků

Kontakt (telefon/mobil):

Prosíme o vyplnění pevné linky na Vaše pracoviště ve formátu 284611685.

Zbývá 250 znaků

Uveďte prosím druh vaší sbírky.

Výzkumný archiv (určený pro odborné pracovníky a odbornou veřejnost, v menší míře pro širokou veřejnost), Fonotéka (rozhlas, televize, film), Muzeum či archiv (univerzální, bez dalšího upřesnění), Nevím/nejasné

Můžete upřesnit, na kterých nosičích jsou vaše zvukové dokumenty zaznamenány?
Povinná odpověď

Do připravených kolonek uveďte přibližný počet jednotlivých zvukových nosičů ve Vaší instituci. Pokud žádný nevlastníte, vepište číslo 0.

uveďte přibližný počet
fonografické válečky
uveďte přibližný počet
standardní desky (šelak,fólie,atd.)
uveďte přibližný počet
vinylové desky (SP,LP,EP,atd.)
uveďte přibližný počet
magnetofonové pásky
uveďte přibližný počet
magnetofonové kazety
uveďte přibližný počet
optické disky (cd,dvd,bd)
uveďte přibližný počet
jiné (uveďte i jaké)
uveďte přibližný počet

Pokud máte nějaké unikátní nahrávky nebo nosiče, případně celou unikátní sbírku nahrávek, uveďte prosím podrobnosti.

Zbývá 1500 znaků

Víte o někom jiném (soukromý sběratel či instituce) z vašeho okolí, kdo disponuje zvukovými dokumenty? Pokud ano, zanechte nám, prosím, kontakt:

Zbývá 1500 znaků

Jsou Vaše zvukové dokumenty zkatalogizované? Jakou formou?
Povinná odpověď

V elektronické databázi nebo v lístkovém katalogu. Při částečné katalogizaci prosím uveďte počet zpracovaných dokumentů / procento zpracování z celkového počtu.

Pokud používate pro evidenci zkatalogizovaných dokumentů nějakou databázi, prosím upřesněte nám ji.

Zbývá 1500 znaků

Je možné databázi poskytnout do Virtuální národní fonotéky?

Zkatalogizované záznamy můžete vyexportovat a zaslat MZK nebo lze zpřístupnit přes OAI-PMH.

Máte zdigitalizovány své zvukové dokumenty?

Prosíme o informaci jak velká část fondu je zdigitalizovaná.

Máte vlastní digitalizační pracoviště zvukových dokumentů?

Popište v krátkosti jeho vybavení, kapacitu apod. případně napište, kde digitalizujete své zvukové nosiče externě.

Zbývá 1500 znaků

Pokud vlastníte zdigitalizované dokumenty, hodláte nadále digitalizovat?

Pokud jste již provedli digitalizaci vybraných dokumentů z vašeho fondu a máte v plánu v dohledné době s digitalizací pokračovat, prosíme o krátké info.

Zbývá 1500 znaků

Prosíme o stručný popis typu uložení, objemu dat a formát digitálního dokumentu.

Např. Máme uloženo na serveru a CD nosiči, objem dat je kolem 10 GB a formáty zdigitalizovaných dokumentů jsou WAV a MP3

Zbývá 1500 znaků

Máte své zdigitalizované dokumenty zpřístupněné?

Pokud jste v minulých letech zpřístupnili vaše zdigitalizované dokumenty ať už formou nově vydaného CD kompletu, či skrze webovou stránku nebo plánujete jejich zpřístupnění, prosíme vás o krátké info.

Zbývá 1500 znaků

Víte o nějaké možnosti kam by šel podat projekt spojený s problematikou zvukových dokumentů?

Potřebujeme najít všechny možné cesty k financím. Prosíme vás o napsání možných projektů, grantů jak v rámci ČR, EU nebo hraničních.

Zbývá 1500 znaků