Powered by

Strategia Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2025-2035

Szanowni Państwo,


W związku z podjęciem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2025-2035, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa.


Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych, Państwa opinia i uwagi pomogą zaplanować działania, niezbędne do rozwoju naszej Gminy!

Rozpocznij ankietę teraz