LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

GREEN SUPPLY CHAINS

Enquête beëindigd.

Geachte Heer / Mevrouw,

De globale economie kent een gestage groei. Tegelijk kan niemand om het feit heen dat er alles moet aan gedaan worden om deze groei op een duurzame wijze te realiseren. De supply chain vergroenen is echter geen eenvoudige opgave en kan alleen als iedereen zich daar actief voor inzet. Om hieraan bij te dragen wijdt ING haar tweejaarlijkse sectoronderzoek aan dit thema. Zij gaf daartoe Universiteit Antwerpen, Erasmus UPT en VIL de opdracht om een antwoord te bieden op de vraag waar de havenlogistieke sector vandaag staat op het vlak van duurzaamheid en hoe men aankijkt tegen de noodzaak van vergroening.

Om een goed beeld te vormen in hoeverre 'Green Supply Chain Management' reeds is doorgedrongen bij de verschillende ketenpartners en waar de kansen en obstakels liggen, wordt een enquête uitgevoerd. Mogelijk was U al respondent bij de vorige enquête: ‘The Future of Port Logistics’ (2017). De inbreng van de respondenten was toen cruciaal voor de kwaliteit van de resultaten en het opmaken van praktisch gerichte aanbevelingen. Graag rekenen wij opnieuw op uw steun om ook van de studie ‘Green Supply Chains - Implications and Challenges for Rhine-Scheldt Delta Seaports’ een succes te maken. Het spreekt voor zich dat de resultaten met u zullen gedeeld worden.

Het invullen van deze vragenlijst zal tien tot vijftien minuten in beslag nemen. (Vragen met een sterretje in de rechter bovenhoek zijn verplicht te beantwoorden, andere optioneel)

Alvast bedankt voor uw medewerking!