Aanmeldingsformulier Incura ZPM simulatie

Met de Incura ZPM simulatie kunnen bedragen uit je huidige registratie voor de BGGZ en SGGZ (gebaseerd op je gegevens van 2020), worden afgeleid op de ‘Zorgprestatiemodel-manier’. Speciaal met voor dit doel beschikbaar gestelde vertaaltabellen en op basis van zo actueel mogelijke tarieven. Zo krijg je grip op de financiële impact van de komst van dit model.

Wat kan een Incura ZPM simulatie jou bieden?

Wat kost een Incura ZPM simulatie voor jouw praktijk?

LET OP! Alléén indien je aanmelding voor de Incura ZPM simulatie voor 1 juni 2021 bij ons binnen is, garanderen we dat je uiterlijk 1 augustus 2021 de Incura ZPM simulatie analyse hebt ontvangen en het daarbij behorende adviesgesprek heeft plaatsgevonden.

*Dit nieuwe Zorgprestatiemodel geldt niet voor Jeugd GGZ